دسته‌بندی نشده

سیستم های ایمنی در خودرو های نسل جدید – 6 تکنولوژی خاص

سیستم های ایمنی در خودرو

امروزه، با توجه به افزایش ترافیک جاده‌ای و تعداد خودروهای حاضر در جاده‌ها، ایمنی خودرو بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. سیستم های ایمنی در خودرو های امروزی با ارتقای فناوری و بهره‌گیری از تکنولوژی‌های پیشرفته، توانسته‌اند به طور قابل توجهی ایمنی خودروها را بهبود بخشند. در این مقاله، به بررسی انواع سیستم‌های ایمنی خودروهای امروزی پرداخته می‌شود.

1- سیستم‌های فرمان

سیستم‌های فرمان ایمنی، معمولا در خودروهای امروزی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این سیستم‌ها به راننده کمک می‌کنند تا در شرایطی که کنترل خودرو به دست او نیست، مثل از دست دادن کنترل راننده در شرایط نامطلوب مانند بارش برف، خطای رانندگی، خرابی در ترمز و …، خودرو را کنترل کند. سیستم‌های فرمان ایمنی به دو دسته تقسیم می‌شوند:

 1- سیستم‌های فرمان سرعت مستقیم:

این نوع سیستم فرمان، در شرایطی که سرعت خودرو بالاتر از حد مجاز است، وارد عمل می‌شود و سرعت خودرو را به طور خودکار کنترل می‌کند. این سیستم‌ها به وسیله رادار وسنسورهای موجود در خودرو کار می‌کنند و در صورتی که فاصله بین خودروها کم شود، به صورت خودکار ترمز می‌زنند. این سیستم‌ها به طور معمول در خودروهای لوکس و گران قیمت وارداتی استفاده می‌شوند.

سیستم کنترل فرمان جهت ایمنی خودرو

 2- سیستم‌های فرمان الکترونیکی:

این نوع سیستم فرمان، به صورت الکترومکانیک کار می‌کند و بدون استفاده از هیدرولیک، مستقیماً سرعت خودرو را تنظیم می‌کند. بعضی از سیستم‌های فرمان الکترونیکی شامل سیستم‌های کنترل پایداری، سیستم‌های کنترل ترمز و سیستم‌های کنترل شتاب هستند.

2-سیستم‌های ترمز

سیستم‌های ترمز ایمنی، یکی از مهمترین سیستم‌های ایمنی خودروهای امروزی هستند. این سیستم‌ها به راننده کمک می‌کنند تا در صورت نیاز، خودرو را در کوتاه‌ترین زمان ممکن ترمز کند. سیستم‌های ترمز ایمنی به دو دسته تقسیم می‌شوند:

 1- سیستم‌های ترمز ضد قفل:

این نوع سیستم ترمز، به راننده کمک می‌کند تا در شرایطی که خودرو در حال ترمز کردن است، به طور خودکار چرخ‌های خودرو را قفل کند و از لغزش جلوگیری کند. این سیستم‌ها به وسیله سنسورهای موجود در خودرو کار می‌کنند و در صورتی که چرخ‌های خودرو به طور ناگهانی قفل شوند، ترمز را خودکار فعال می‌کنند. سیستم‌های ترمز ضد قفل برای کاهش فاصله ترمز، افزایش پایداری و کنترل بهتر خودرو در شرایط نامطلوب مانند بارش برف، خطای رانندگی و … بسیار مؤثر هستند.

 2- سیستم‌های ترمز الکترونیکی:

این نوع سیستم ترمز، به صورت الکترونیک کار می‌کند و بدون استفاده از سیستم‌های فشار هیدرولیک، خودرو را ترمز می‌کند. سیستم‌های ترمز الکترونیکی معمولاً شامل سیستم‌های کنترل پایداری، سیستم‌های کنترل ترمز و سیستم‌های کنترل شتاب هستند. این سیستم‌ها با کار کردن با سیگنال‌های الکترونیکی، به راننده کمک می‌کنند تا به طور خودکار ترمز کند و در صورت نیاز، خودرو را به طور کامل متوقف کند.

سیستم ترمز الکتریکی در یک خودرو

3- سیستم‌های کنترل پایداری

یکی از سیستم های ایمنی خودرو، سیستم کنترل پایداری است. سیستم‌های کنترل پایداری، به راننده کمک می‌کنند تا در شرایط نامطلوب مانند بارش برف، خطای رانندگی و …، خودرو را بهتر کنترل کند. این سیستم‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند:

سیستم‌های کنترل پایداری الکترونیکی:

این نوع سیستم کنترل پایداری، با استفاده از سیستم‌های الکترونیکی کار می‌کند و برای کاهش لغزش، بالابردن پایداری و کنترل بهتر خودرو در شرایط نامطلوب، استفاده می‌شود. این سیستم‌ها شامل سیستم‌های کنترل ثبات الکترونیکی (ESC)، سیستم‌های کنترل پایداری دینامیکی (DSC) و سیستم‌های کنترل پایداری برای خودروهای الکتریکی هستند.

سیستم‌های کنترل پایداری مکانیکی:

این نوع سیستم کنترل پایداری، با استفاده از سیستم‌های مکانیکی کار می‌کند و برای کاهش لغزش و بالابردن پایداری خودرو، استفاده می‌شود. این سیستم‌ها شامل سیستم‌های کنترل ثبات مکانیکی (MSC) و سیستم‌های کنترل پایداری مکانیکی (DTC) هستند.

 

بیشتر بخوانید:

قانون استفاده از چراغ پلیسی در خودرو های شخصی

 

4- سیستم‌های هشدار و کنترل فاصله جهت ایمنی خودرو

سیستم‌های هشدار و کنترل فاصله، به راننده کمک می‌کنند تا در صورت نیاز، خودرو را به طور خودکار ترمز کند و فاصله بین خودروها را حفظ کند. این سیستم‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند:

سیستم‌های هشدار فاصله:

این نوع سیستم، به راننده هشدار می‌دهد که در صورتی که فاصله بین خودروها بسیار کم شود، باید توجه کند و فاصله را افزایش دهد. این سیستم‌ها با استفاده از سنسورهای موجود در خودرو کار می‌کنند و در صورتی که فاصله بین خودروها به حدی کاهش یابد که خطر تصادف وجود داشته باشد، به راننده هشدار می‌دهند.

سیستم هشداری فاصله خودرو جهت حفظ ایمنی خودرو

سیستم‌های کنترل فاصله:

این نوع سیستم ایمنی خودرو به راننده کمک می‌کند تا در صورت نیاز، فاصله بین خودروها را حفظ کند. این سیستم‌ها با استفاده از سنسورهای موجود در خودرو کار می‌کنند و در صورتی که فاصله بین خودروها کم شود، به طور خودکار ترمز می‌زنند و فاصله را حفظ می‌کنند. بعضی از سیستم‌های کنترل فاصله شامل سیستم‌های کنترل فاصله تنظیم‌پذیر، سیستم‌های کنترل فاصله جایگزین و سیستم‌های کنترل فاصله خودروی خودکار هستند.

5- سیستم‌های هشدار و کنترل سر خوردن خودرو

سیستم‌های هشدار و کنترل لنگرگیری، به راننده کمک م‌‌ی‌کنند تا در صورت نیاز، خودرو را از لغزش و لنگرگیری نجات دهند. این سیستم‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند:

سیستم‌های هشدار سرخوردن:

این نوع سیستم جهت حفظ ایمنی خودرو و سرنشینان آن ، به راننده هشدار می‌دهد که در صورتی که خودرو در حال سرخوردن است، باید توجه کند و از سرعت کم کند. این سیستم‌ها با استفاده از سنسورهای موجود در خودرو کار می‌کنند و در صورتی که چرخ‌های خودرو به طور ناگهانی سر بخورند، به راننده هشدار می‌دهند.

سیستم‌های کنترل سرخوردن:

این نوع سیستم به راننده کمک می‌کند تا در صورت نیاز، از سر خوردن خودرو جلوگیری کند. این سیستم‌ها با استفاده از سنسورهای موجود در خودرو کار می‌کنند و در صورتی که چرخ‌های خودرو کشیده شوند، به طور خودکار ترمز می‌زنند تا از سر خوردن جلوگیری کنند. بعضی از سیستم‌های کنترل سر خوردن شامل سیستم‌های الکترونیکی (ESC) و سیستم‌های کنترل کشش پیشرفته (AEBS) هستند.

سیستم کنترل کشش خودرو جهت جلوگیری از سر خوردن ماشین

6- سیستم‌های هشدار و کنترل خستگی راننده

سیستم‌های هشدار و کنترل خستگی راننده، به راننده کمک می‌کنند تا در صورت خستگی و نیاز به استراحت، به طور مناسب و به موقع واکنش نشان دهد. این سیستم‌ها با استفاده از سنسورهای موجود در خودرو کار می‌کنند و حالت‌های مختلفی از جمله حرکت فرمان، شتاب و ترمز خودرو و دیگر علائم رانندگی را بررسی می‌کنند تا اگر راننده خستگی زیادی داشته باشد، هشدار دهند و به او پیشنهاد استراحت دهند. بعضی از سیستم‌های هشدار و کنترل خستگی راننده شامل سیستم‌های تشخیص خستگی (DDS) و سیستم‌های هشدار و کنترل خستگی راننده با استفاده از تصاویر دوربینی و شناسایی چهره راننده هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *